ištraldoti

ištral̃doti; Ser žr. ištraldyti: Ans tral̃dote ištral̃dojo gyvenimą, t. y. paleido, iškleidė J. \ traldoti; ištraldoti; nutraldoti; pratraldoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • nutraldoti — nutral̃doti 1. BzF189 žr. nutraldyti. 2. tr. Brs praleisti, iššvaistyti. traldoti; ištraldoti; nutraldoti; pratraldoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pratraldoti — pratral̃doti žr. pratraldyti: Pratral̃dojo visą tėvų palikimą Ms. Tau nieko negal į rankas įduoti, ka[d] tujau nepratral̃dotumi Slnt. Jau antras pirštines pratral̃dojai Slnt. Viską pratral̃dojo, tik ta viena trobalė pasiliko Brs. traldoti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • traldoti — tral̃doti, oja, ojo, traldoti, oja, ojo KŽ žr. traldyti: 1. BzF189 Jisai traldodamas ir šokinėdamas į kalėjimą keliavo TP1881,20. 2. J, NdŽ, Brs. traldoti; ištraldoti; nutraldoti; pratraldoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.